Jaarvergadering 10 april 19.30uur A gen Ling

De jaarvergadering in A gen Ling bestaat uit twee delen: allereerst het huishoudelijk deel dat te vinden is onder Agenda en dan het voor iedereen toegankelijke deel dat begint om 20.30 met als titel:
Natuurpark Eifel, een lezing door Olaf op den Camp.
Voor diegenen die op 6 april deelgenomen hebben aan de dagwandeling kunnen nu gaan nagenieten van allerlei aspecten van de Eifel, zowel natuur als cultuur.

De agenda van het  huishoudelijk deel

Opening en mededelingen

Jaarverslag

 Verslag penningmeester, inclusief begroting 2008

Contributieverhoging

Toelichting: door de gestegen kosten is het helaas nodig om, na de laatste verhoging in 2000, de contributie te verhogen, aangezien we nu zelfs in een aantal gevallen meer uitgeven dan we aan contributie ontvangen! Het bestuur doet daarom het voorstel om de contributie per 1 januari 2009 voor het volledig lidmaatschap (met Natuurgids abonnement) te verhogen tot 27 Euro, voor het donateurschap met Natuurgids abonnement tot 20 Euro, en voor het donateurschap zonder abonnement op de Natuurgids tot 8 Euro. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om van lidmaatschapsvorm te veranderen vóór 1 januari 2009!

-Verslag werkgroepen

Pauze

En nu het voor iedereen toegankelijke deel.

Lezing: Olaf op den Camp, Natuurpark Eifel

Het financieel jaarverslag en de notulen van de vorige jaarvergadering liggen om 19.15uur voor u klaar.

Van niet leden van het IVN wordt verwacht dat zij een kleine bijdrage storten in de giftenbus.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s