Monthly Archives: March 2015

Jaarvergadering IVN afdeling Nuth

Op 26 maart om 19.30 uur start de jaarvergadering van de afdeling in het Gemeenschapshuis van Wijnandsrade waarbij de financiën besproken worden maar ook de activiteiten van de werkgroepen zoals, voor iedereen zichtbaar, bijvoorbeeld het amfibieënbeschermingsproject aan de Pastorijstraat. Meer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Platsbeekwandeling

Platsbeekwandeling Nuth Water Natuurlijk, waterschapspartij in het waterschap Roer en Overmaas, organiseert op zondagmiddag 15 maart een natuurwandeling langs de Platsbeek in Nuth. De partij wil tijdens de wandeling de kansen en de problemen langs de Platsbeek rond waterbeheer en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Klaar met de linten

De paddenlinten staan er weer, de lente (paddentrek) kan beginnen. Met dank aan Doenja Alf Chris Eric Henri Klaas en Marc. Toezicht: Math

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Amfibieënbeschermingsproject

Zaterdag 28 februari: de paddenlinten worden weer geplaatst. De lente is in aantocht en de trek van de amfibieën van hun overwinteringsgebied naar het voorplantingsgebied begint weer. Soms liggen daar verkeerswegen tussen en daar plaatsen we linten. Wil je meehelpen? … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment