Dagwandeling 6 april 2008

Lekker voorjaar! Lekker wandelen!

Op 6 april maken we een dagwandeling langs de beken in het Hxfcrtgenwald, in de Eifel. We vertrekken vanaf A Gen Ling om 9.30uur.

De tekst hieronder is grotendeels ontleend aan de uitstekende website van onze gids die dag, Olaf op den Kamp. Voor nog meer informatie, kijkt u dan ook op http://www.eifelnatur.de. Op deze zondag wordt vooral uitgekeken wordt naar Beversporen, voorjaarsflora en aanwezige vogels. Misschien leggen de eerste padden en kikkers al hun eitjes in de beverstuwmeren. We rijden naar het historische plaatsje Kornelimxfcnster. Hier zien we de oude abdijkerk en de fraaie blauwstenen huizen. Daarna zetten we pas naar het dal van de Inde waar we de voorjaarsflora in het Klxe4userwxe4ldchen zullen bewonderen. Hier staan bijzondere soorten als Gele anemoon, Voorjaarshelmbloem en Ruig viooltje. Boven in het bos staat de oude kluizenaarswoning met kapel. Terug op de markt van Kornelimxfcnster sluiten we af in een gezellig, authentiek cafeetje. De wandelingen zijn 10 respectievelijk 3 kilometer lang. Denk aan uw loep, flora, verrekijker, stevige wandelschoenen en lunchpakket!

Het eerste deel van de wandeling maakt deel uit van het Hxfcrtgenwald en wordt doorsneden door de vrijwel natuurlijke beekdalen van de Weixdfe en de Rote Wehebach en door het dal van de Hxfcrtgenbach. We vinden er zowel loof- als naaldbossen. Het karakter van de beken wordt bepaald door de activiteiten van de hier uitgezette Bevers. Deze dieren kunnen hier leven dankzij de uitgestrektheid van de vrijwel natuurlijke leefgebieden. De broekbossen langs de beek bestaan uit elzenbroekbossen waarin voortdurend een hoge waterstand voorkomt. Vrijwel nergens anders komen elzenbroeken op zo ’n groot oppervlak voor
als juist hier. In het dal van de Rote Wehe komt op enkele plaatsen ijzer aan de oppervlakte. Door het roesten van de ijzerdeeltjes krijgt het water een roestrode kleur. Hieraan dankt de beek ook haar naam.

Direct langs de Weisse Wehe groeien vrijwel over de gehele beeklengte Zwarte elzen. Soms zijn deze zelfs in de vorm van elzenbroekbossen te vinden. In deze broekbossen groeien vaak ook diverse soorten veenmossen. Langs de Weisse Wehebach en haar zijbeken zijn diverse soorten veenmossen te vinden. Op plekken waar er open plekken in de dalen liggen groeit vaak Adelaarsvaren en Grote muur Op vochtige plekken bloeit de Pinksterbloem. Op enkele plekken groeien langs de beek ook Berkenbroekbossen, welke hogerop de dalhelling overgaan in eiken-beukenbossen. In deze bossen is hier en daar de zeldzame Zevenster te vinden.

De beken vormen ook het leefgebied van de Bever, een van de hoofddoelen van deze excursie, die hier laat zien hoe hij overweg kan met de ondiepe wateren en hun smalle loop.

Ook brengen we nog een kort bezoek aan het dal van de Inde.Even buiten het historische plaatsje Kornelimxfcnster liggen hier twee fraaie loofboscomplexen. Aan de zuidkant van de Inde ligt het Frankenwxe4ldchen, aan de noordkant het wat grotere Klxe4userwxe4ldchen. Naast eeuwenoude beuken zijn er majestueuze rotswanden en bovendien een fraaie kapel met een kluizenaarswoning te vinden. In het vroege voorjaar groeit in het bos een rijke voorjaarsflora. Even buiten het bosje staat de Bilstermxfchle, een voormalige graanmolen.

De voorjaarsflora is erg rijk: in de bossen op een kalkondergrond vinden we een aantal bijzondere planten. Met name in het voorjaar is de flora op de bosbodem fraai. Dan groeit hier onder meer Knikkend parelgras, Bosanemoon, Gele anemoon, Witte klaverzuring, Gevlekte aronskelk, Bosbingelkruid en Muskuskruid. Daarnaast vinden we twee vertegenwoordigers uit de Duivekervelfamilie. Dit zijn Vingerhelmbloem en Holwortel.

Voor de vogelliefhebbers valt er ook genoeg te genieten. Langs de Inde vinden we een aantal bijzondere vogels die ook aan de waterloop gebonden zijn. Het gaat hier om de Waterspreeuw en de Grote gele kwikstaart. De Waterspreeuw is in de winter zelfs in het dorpje Kornelimxfcnster waar te nemen. Daarnaast is het mogelijk om de IJsvogel te zien, als deze als een blauwe flits over de Inde schiet.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s