Platsbeekwandeling

Richard by Lou 1Platsbeekwandeling Nuth

Water Natuurlijk, waterschapspartij in het waterschap Roer en Overmaas, organiseert op zondagmiddag 15 maart een natuurwandeling langs de Platsbeek in Nuth. De partij wil tijdens de wandeling de kansen en de problemen langs de Platsbeek rond waterbeheer en natuur laten zien en bespreken. De wandeling begint om 14.00 uur en deelname is gratis.

De Platsbeek is een van de prachtige zijbeken van de Geleenbeek. De beek loopt vanaf Aalbeek, door weilanden en beemden en door buurtschappen als Helle en Terstraten. Bebouwing en infrastructuur zorgt dat de Platsbeek op sommige plekken in een keurslijf wordt gedrongen. Water Natuurlijk maakt zich sterk voor een duurzaam waterbeheer dat klimaatbestendig is en nieuwe kansen creëert voor natuur en recreatie.

De Platsbeek is een prima beek om stil te staan bij de waterproblematiek. Waterproblemen als erosie, hoogwater, riooloverstorten, wateroverlast, smerig water en verdroging. Een problematiek die grote gevolgen heeft voor de natuur Zuid Limburg. Natuurlijk heeft de Platsbeek ook prachtige natuur met een grote rijkdom aan planten en dieren. Lou Houben van IVN Nuth en Richard Griffijn, kandidaat voor Water Natuurlijk zullen tijdens de wandeling vertellen over de structuur van dit gebied, de daarin voorkomende planten en dieren en het belang van duurzaam waterbeheer daarvoor. Colla Bemelmans, Nuther dichter zal enkele gedichten voordragen. Na afloop is er een kopje koffie voor een ieder.

De wandeling start om 14.00 uur bij de parkeerplaats aan de Slagboomsweg in Nuth. Hier is ruime parkeergelegenheid. Deelname staat open voor een ieder en is gratis. De route is  niet geschikt voor rolstoelers en stevig schoeisel is toch wel gewenst. Langs beken is het vaak modderig, zeker gezien de werkzaamheden die nu plaatsvinden. De lengte van de tocht is ongeveer 6 km.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s