Uitspraak Raad van State

Uitspraak van de Raad van State per 10 december 2014 over het Bestemmingsplan Buitengebied:

II. verklaart het beroep van de vereniging “IVN, Instituut voor Natuur en Milieueducatie, Afdeling Nuth” gegrond;
III. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Nuth van 18 juni 2013, waarbij het bestemmingsplan “Buitengebied Nuth” is vastgesteld, voor zover het betreft de aanduiding “specifieke vorm van sport hondensport” voor het plandeel met de bestemming “Natuur” ten oosten van de Pastorijstraat te Nuth;
IV. draagt de raad van de gemeente Nuth op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel III. wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl;

en 

VII. veroordeelt de raad van de gemeente Nuth tot vergoeding van in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten ten aanzien van de vereniging “IVN, Instituut voor Natuur en Milieueducatie, Afdeling Nuth” tot een bedrag van € 1.027,94 (zegge: duizendzevenentwintig euro en vierennegentig cent), waarvan € 974,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
VIII. gelast dat de raad van de gemeente Nuth aan de vereniging “IVN, Instituut voor Natuur en Milieueducatie, Afdeling Nuth” het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s