40 jaar IVN afdeling Nuth

 Dit jaar bestaat de afdeling Nuth van het IVN 40 jaar en dat is een overtuigende reden voor een feest met terugdenken aan en vooruit kijken naar. Op zondag 18 mei om 10.30 uur beginnen de festiviteiten met een feestelijke receptie en een permanente terugblik in beelden op de afgelopen 40 jaar IVN. De feestelijkheden zijn op  Kasteel Wijnandsrade in de feestzaal van Chateau Gilbert. In de afgelopen 40 jaar heeft de afdeling 400 natuurexcursies georganiseerd met een gemiddelde deelname van 15 personen dus 6.000 keer aangezet tot verwondering over alles wat er groeit en bloeit. Ook hebben de leden 120 keer met de voeten in de modder gestaan om de natuur in Nuth te verfraaien. Intussen zijn door de kinderen  van diverse basisscholen meer dan 1000 nestkastjes getimmerd waarin gemiddelde 10 vogeltjes geboren zijn. Verder is het aantal dassenburchten toegenomen van 20 naar 70 en worden elk jaar in de gemeente Nuth misschien wel 70 dasjes geboren. En het Platsbeekdal maakt voor een groot stuk deel uit van het Natura 2000-gebied van het Geleenbeekdal vanwege de Zegge-korfslak en haar zeer bijzonder leefgebied. En de natuur-parel van Nuth, de Kathagerbeemden, heeft de status van staatsnatuurreservaat gekregen. En zo kunnen we verder gaan, maar het gaat niet om de telbare dingen, het gaat om het vergroten van de liefde voor alles wat groeit en bloeit en steeds weer boeit. Immers, wat een goede leefomgeving voor plant en dier is, is ook goed voor alle Nuthers! Zonder onze trouwe leden en alle andere inwoners van Nuth zouden wij geen feest kunnen vieren! Mogen wij u dan ook uitnodigen voor de feestelijke start van ons jubileum op zondag 18 mei om 10.30 uur op Kasteel Wijnandsrade? En wat toch wel bijzonder is: enkele van de stichters van het IVN afdeling Nuth, 40 jaar lid dus, zullen gehuldigd worden! U kunt de hand schudden van de heren Omloo (Jo), Janssen (Jan), Cobben(Jan) en Drummen (Maurice).

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s