Paddenoverzet

25 februari paddenoverzet

Helpt U  padden veilig oversteken? Vanaf februari tot en met half april is het weer zover. Padden, kikkers en salamanders trekken  massaal van hun winterverblijf naar sloten, meertjes en vijvers om zich voort te planten. Bij voorkeur doen ze dit in het water waar ze zelf geboren zijn. Tijdens die trek sneuvelen duizenden padden, kikkers en salamanders onder de wielen van auto’s en fietsen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken plaatsen paddenwerkgroepen verenigd in natuurorganisaties zoals het IVN  linten en emmers langs drukke wegen door heel Nederland om de dieren veilig te laten oversteken op weg naar de poelen.

Helpt U ook mee op zaterdag 25 februari om 9.00uur Voorsterstraat 15 Nuth? Neem dan contact op met de coördinator van het IVN, Math van Sprakelaar 045 5242485 of 0615277862 of mvans@home.nl en meld U aan.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s