Een ring die maar geen ring . . . .

Een ring die maar geen ring wil zijn en het IVN-Nuth

Op 7 december heeft de Raad van State het gehele besluit tot vaststelling van het inpassingsplan vernietigd. Het IVN-Nuth is een van de bezwaarmakers en heeft op een cruciaal punt gelijk gekregen: de Provincie heeft onvoldoende aangetoond dat een weg met deze omvang de natuur in het Geleenbeekdal niet zal aantasten.

Men stelt: “vernietiging is uitsluitend ingegeven door het oordeel van de Afdeling inzake het ontbreken van een toereikend inzicht in de gevolgen van de weg voor de Natura 2000-gebieden Geleenbeekdal en Brunssummerheide. Door het ontbreken van dit inzicht ontbreekt ook de vanwege de Nbw 1998 vereiste zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van deze gebieden niet worden aangetast.” Maar de berichten in de kranten wijzen . . . . . . . . .lees hier verder

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s