Schoon water estafette

Dingen die gebeuren

Donderdag 3 december was weer zo’n donderdag in december niet te koud maar klam en wat melancholisch, een dag zonder verdere betekenis zou je denken. Maar het gebeurde in Helle. Daar begint het; daar staat zo rond 14.00uur een kikker langs de weg. Juist staat(!) en niet zo’n kleintje, 4 meter hoog en akelig groen en opgeblazen. Maar dat is niet alles. Een camaraploeg van L1 loopt rond en een mooie brunette, een journaliste en dat alles in Helle. Er arriveren steeds meer bobo’s eerst de chef van de Milieufederatie de heer H. Heijnen, daarna de baas van het waterschap Roer en Overmaas de heer J. Schrijen en een wethouder van Nuth, de heer F. Pluijmaekers. Ook meneer en mevrouw Omloo, ja die wonen daar en nog een tiental vertegenwoordigers van de rest van de wereldbevolking. Er komen heel gemene, op deze plek erg misplaatste, foto’s te hangen met daarop alle denkbare viezigheid die uit een riool komt. Na een woord van welkom door heer Heijnen komt de aap (nou ja aap) uit de mouw. Er gaat gewandeld worden en wel over het smalle, horizontaal en verticaal slingerende pad van Helle naar Aalbeek langs de Platsbeek die daar door een wonderschoon dal stroomt dat juist op dat moment beschenen wordt door een zacht december-zonnetje. Plots halverwege staat het gezelschap stil en een wandelaar neemt het woord en schetst in een handvol woorden de wording van dit kleinood. Maar woorden schieten te kort om de werkelijkheid te vangen. Wat blijft is verwondering. Vervolgens verder naar Aalbeek en daar wordt duidelijk wat de bedoeling is. De actie “alle riooloverstorten de wereld uit te beginnen uit Nuth” start hier bij een overstort van het riool van Aalbeek in de Platsbeek. Nu is er niks te zien want de overstorten werken alleen bij hevige neerslag als de capaciteit van het riool en de buffers te klein blijkt. En in de perspublicatie van de Milieufederatie staat:

Gemeenten moeten riooloverstorten saneren

Op 3 december jongstleden overhandigde Hans Heijnen (directeur van de Milieufederatie Limburg) de petitie ‘Schoon Water Estafette: Saneren van riooloverstorten’ aan Jan Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas en aan Funs Pluijmaekers, wethouder gemeente Nuth. Doel van deze petitie is aandacht vragen voor de sanering van riooloverstorten.
Riooloverstorten zijn namelijk een groot probleem voor de waterkwaliteit in de Limburgse beken. Van de ruim 1.000 overstorten in Limburg hebben circa 200 overstorten een hoge saneringsurgentie. Ongeveer 110 overstorten lozen op kwetsbare wateren, die hierdoor ernstig vervuild raken.
Voor het aanbieden van deze petitie was gekozen voor de Platsbeek (zijbeek van de Geleenbeek) liggend in het Geleenbeekdal. Omwonenden hebben aangegeven dat de overstortfrequentie van de riooloverstort van de Aalbeek te hoog ligt terwijl het Platsbeekdal een grote ecologische waarde heeft. Het overstorten van het rioolwater heeft een grote impact op dit fraaie natuurgebied. De riooloverstort bij de Aalbeek is slechts één van de 200 overstorten met een hoge saneringsurgentie. Dringend handelen is volgens de Milieufederatie Limburg dan ook een vereiste. Gemeenten moeten meer prioriteit geven aan het saneren van riooloverstorten.
Met haar project ‘Schoon Water Estafette’ vraagt de Milieufederatie Limburg meer aandacht voor het natuurbelang in het proces van de Kaderrichtlijn Water. Alle Provinciale Milieufederaties zijn vanaf het begin nauw betrokken bij dit Kader Richtlijn Water- proces en de planvorming hierover.
Voor de overige foto’s klik hier

De_kikker_trok_veel_bekijks

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s