Bouwen aan de Boschweg?

Natuurlijk niet!                                Enkele foto’s

1. Het gebied ligt niet binnen de contouren zoals die zijn vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan waar gebouwd mag worden.

2.Een van de meest gave droogdalen van Nuth wordt dan onzichtbaar.

3.In de steilranden, graften die in het droogdal liggen zijn diverse families das gehuisvest.

4.Geologisch is vooral de oostelijke steilrand boeiend omdat die het gevolg is van het dicht aan de oppervlakte komen van pleistocene rivierafzettingen van een van de oudste lopen van de West-Maas.

5.Hoelang duurt het nog voordat er sprake is van de krimpende bevolking die noodzakelijker wijs moet leiden tot een afnemende woningbehoefte. (Zie de artikelen van professor W. Derks over de krimpende bevolking.)

6. De bebouwing van Nuth gaat dan over in die van Wijnandsrade en er verdwijnt dus een groene wig tussen de kerkdorpen. Die groene wig is een onderdeel van een natuurnetwerk. Op de schaal van Nederland is dat de EHS in Nuth is dat de GEHS (de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur).

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s